சீக்கியர்கள் பஞ்சாப் பொது வாக்கெடுப்பு 2020 – இலண்டன் பிரகடன நிகழ்வு.

0
491

 

இலண்டன் மாநகரில் உள்ள ராபல்கர் சதுக்கத்தில் 10,000 துக்கும் அதிகமான சீக்கிய மக்கள் கூடினர். தமது 2020 பொதுவாக்கெடுப்பு பிரகடனத்தை வெற்றிகரமாக உலகுக்கு அறிவித்தனர்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here