27/08/2018 லண்டன் மிச்சம் பதி ஸ்ரீ துர்க்காபுரம் அஷ்டதசபுஜ நவ துர்கா ஆலயம் ஸ்ரீ நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி .

0
590
ஏகாதச மகா ருத்ர யாகத்தில் குருமார்கள் கும்ப பூஜை வழிபாடு செய்யக்கூடியதாக அழும் காட்சி
ஏகாதச மகா ருத்ர யாகத்தில் குருமார்கள் கும்ப பூஜை வழிபாடு செய்யும் காட்சி
ஏகாதச மகா ருத்ர யாகத்தில் குருமார்கள் கும்ப பூஜை வழிபாடு செய்யும் காட்சி
ஏகாதச மகா ருத்ர யாகத்தில் குருமார்கள் கும்ப பூஜை வழிபாடு செய்யும் காட்சி

லண்டன் மிச்சம் பதி ஸ்ரீ துர்க்காபுரம் அஷ்டதசபுஜ நவ துர்கா ஆலயம் ஸ்ரீ நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மண்டலாபிஷேக பூர்த்தி .
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி
ஏகாதச மஹா ருத்ர கும்பங்கள் நர்மதா லிங்கேஸ்வரர் மேல் அபிஷேகம் செய்யப்படும் அரும் காட்சி

27/08/2018 அன்று  இரண்டு மணி முதலாக நமது ஆலயத்தில் ஸ்ரீ நாகலிங்கேஸ்வரர் கும்பாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து 48 தினங்கள் நடைபெற்ற மண்டலாபிஷேக நாளாகிய அன்றைய தினம் மகா ருத்ர ஏகாதசி நீ யாகம் லண்டனில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற 24 குருமார்களுக்கும் மேலாக கலந்துகொண்டு அதே போல நூற்றுக்கணக்கான அடியவர்களும் கலந்துகொண்டு சிறப்பான முறையில் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்ற பூஜை வழிபாடுகளில் தொகுப்பு
 நமது ஆலயத்தின் அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த அனைத்து குருமார்களையும் ஆலயத்தின் சார்பில் மற்றும் அடியவர்களின் சார்பிலும் அவர்களுக்குரிய கௌரவம் மற்றும் உபசாரங்கள் செய்யப்பட்டு மதிப்பளிக்கப்பட காட்சிகள்
நமது ஆலயத்தின் அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த அனைத்து குருமார்களையும் ஆலயத்தின் சார்பில் மற்றும் அடியவர்களின் சார்பிலும் அவர்களுக்குரிய கௌரவம் மற்றும் உபசாரங்கள் செய்யப்பட்டு மதிப்பளிக்கப்பட காட்சிகள்

 நமது ஆலயத்தின் அழைப்பினை ஏற்று வருகை தந்த அனைத்து குருமார்களையும் ஆலயத்தின் சார்பில் மற்றும் அடியவர்களின் சார்பிலும் அவர்களுக்குரிய கௌரவம் மற்றும் உபசாரங்கள் செய்யப்பட்டு மதிப்பளிக்கப்பட காட்சிகள்

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here