ஆறுகளின் நீர் மட்டம் உயர்வடைந்தமையால் அவதானத்துடன் இருக்கவும்.  

0
416

ஆறுகளின் நீர் மட்டம் உயர்வடைந்து வருவதால் ஆறுகளை அண்டிய தாழ் நிலப்பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மக்களை அவதானத்துடனும் எச்சரிக்கையுடனும் இருக்குமாறு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.  

நில்வளா  கங்கையை சேர்ந்த  மாத்தறை, கடவத்தை சதாரா, திஹகொட, மலிம்பட, கம்புறுப்பிட்டிய, அதுருலிய, அகுரஸ்ஸ, பிடபாத்தர பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடனும் அவதானத்துடனும் செயற்படுமாறும்  கிங் கங்கையை அண்மித்த, பத்தேகம, போப்பே, போத்தல, வெலிவிட்டிய, திவிதுர, நாகொட, நியகம, தவலம, நெலுவ பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் இருக்குமாறும் களு கங்கையை அண்மித்த மக்கள், களுத்துறை, தொடம்கொட, மில்லனிய, மாதுருவல, ஹொரண, பாலிந்தநுவர, புளத்சிங்ஹல, இங்கிரிய, கிரில்ல, குருவிட்ட, எலபத்த, இரத்தினபுரி பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் இருக்குமாறும் களனி கங்கையை அண்மித்த மக்கள் கொழும்பு, களனி, கொலன்னாவ, பியகம, கடுவெல, ஹங்வெல்ல, தொம்பே, ருவன்வெல்ல, தெஹியோவிட்ட, தெரணியகல ஆகிய பிரதேச செயலக பிரிவுகளில் வசிக்கும் மக்கள் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்குமாறும் அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here